© Panini S.p.A. All Rights Reserved.
www.paninigroup.com

Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate prezentată în continuare este elaborată de către compania Panini S.p.A. - Asociat Unic (denumită în continuare Panini), operatorul de date pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Date personale”) pe care le colectăm pe site-urile noastre web şi pe aplicaţiile noastre pentru smartphone-uri şi tablete (denumite în continuare website-uri iar aplicațiile sale sunt colectiv denumite ”Alicație” și/sau”Alicații”), furnizate direct de către dv. sau pe care le-am primit sau le-am generat noi, în urma prelucrării înregistrării dv. la unele secţiuni ale aplicaţiilor de pe site-ului nostru web.

Pentru Panini, confidenţialitatea datelor dv. este fundamentală. Prin urmare, vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste informaţii, în scopul de a avea posibilitatea alegerii în cunoştinţă de cauză atunci când completaţi câmpurile necesare în momentul înregistrării în secţiunile Aplicaţiei, pentru utilizarea acestora sau pentru a cumpăra produsele şi/sau serviciile noastre.

Datele colectate

Panini nu cere furnizarea datelor cu caracter personal în scopul navigării prin secţiunile principale ale Aplicaţiilor sale. Cu toate acestea, unele dintre Aplicaţiile noastre conţin secţiuni speciale şi privilegiate pentru utilizatorii înregistraţi.

Datele colectate de către Panini pot fi de două tipuri:

 • Date personale
 • Informaţii anonime

Datele Personale prelucrate constau în informaţii solicitate de la dv. în timpul înregistrării în Aplicaţiile noastre şi/sau cu ocazia fiecărei achiziţii de produse şi/sau servicii ale noastre, cu ocazia participării la concursuri sau evenimente de orice natură organizate de noi, sau trimise în mod spontan de către dv., şi din informaţii generate ulterior prin gestionarea fiecărei relaţii.

Informaţiile anonime sunt cele care se referă la utilizarea Aplicaţiei, la obiceiurile de navigare şi la traficul de date în general. Informaţiile colectate rămân anonime şi nu permit identificarea utilizatorilor.

Pentru informaţii suplimentare, citiţi Politica noastră privind modulele cookie

PersonalDataProcessing.html

Scopurile şi metodele de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prelucrarea Datelor Personal are următoarele scopuri:

 1. permite efectuarea de operaţiuni care sunt esenţiale şi care au o strânsă legătură cu gestionarea relaţiilor cu utilizatorii şi clienţii, cum ar fi - cu titlu de exemplu - răspunsurile la întrebările trimise prin intermediul formularului de contact, permiterea accesului în secţiunile Aplicaţiei cu acces restricţionat şi executarea contractelor de vânzare de bunuri şi/sau servicii şi verificarea performanţei relaţiilor;
 2. permite îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de către noi faţă de utilizatori şi clienţi şi viceversa, precum şi a obligaţiilor contabile şi fiscale;
 3. permite îndeplinirea obligaţiilor impuse de legi, regulamente şi legislaţie, sau mai degrabă a prevederilor emise de către autorităţile împuternicite prin lege şi de către organismele de supraveghere şi de control;
 4. permite efectuarea de operaţiuni de informare cu privire la produsele și/sau serviciile noastre suplimentare i, precum şi de operaţiuni de promovare, de vânzare şi de marketing;
 5. crearea unor grupuri de utilizatori prin procesarea datelor oferite de clienții noștri, astfel Panini nu transmite informaţii generalizate despre vânzări şi informaţii promoţionale către utilizatori în mod indiscriminat. Acest lucru ne permite să segmentăm utilizatorii, creând grupuri diferite în funcţie de domeniile de interes, de exemplu, în funcţie de ţara de origine, limbă, sex, achiziţiile anterioare etc... Acest lucru ne permite să vă trimitem comunicări referitoare la vânzări, care să fie cât mai relevante şi cât mai puţin invazive posibil. În cele din urmă, vă reamintim că acordul exprimat pentru transmiterea de comunicări promoţionale şi referitoare la vânzări se extinde nu numai asupra comunicărilor trimise prin utilizarea unor sisteme automate, fără intervenţia operatorului (de exemplu prin e-mail), ci şi asupra modalităţilor tradiţionale de contact, cum ar fi serviciul poştal. Puteţi retrage în orice moment consimţământul la prelucrarea datelor dv. în acest scop, chiar şi în mod separat, de exemplu puteţi decide să primiţi material publicitar numai prin serviciul poştal, nu şi prin intermediul sistemelor automatizate;
 6. desfăşurarea de activităţi care să identifice gradul de satisfacţie a clienţilor.

Prelucrarea va avea loc prin intermediul computerului sau pe hârtie, ambele moduri fiind eventual organizate ca baze de date sau ca depozitare, şi va implica, dacă este necesar, utilizarea comunicărilor prin intermediul serviciilor poştale, prin telefon şi prin sisteme computerizate. Panini va efectua prelucrarea şi prin tehnici de segmentare a utilizatorilor şi a clienţilor, pe baza agregării datelor cu caracter personal colectate, în scopul de a limita transmiterea de comunicări şi oferte.

Dacă utilizaţi un serviciu sau o Aplicaţie Panini sau dacă efectuaţi sau aţi efectuat o achiziţie a unui bun sau a unui serviciu Panini, veţi primi informaţii comerciale de la noi referitoare la acelaşi tip de produs şi/sau serviciu. Vă rugăm să reţineţi că puteţi totuşi anula primirea acestor informaţii de marketing, în orice moment, trimiţându-ne o notificare la adresa indicată în ultimul paragraf sau, în caz de notificare prin intermediul computerului, urmând procedura indicată în partea de jos a acestei notificări.

Fără a aduce atingere excepţiilor enumerate mai jos, datele personale nu sunt destinate, în general, pentru publicare, comunicare sau distribuire.

Datele Personale vor fi aduse la cunoştinţa personalului Panini şi a membrilor altor companii din cadrul Grupului Panini care se ocupă de dezvoltarea şi gestionarea Aplicaţiei. Personalul din Grupul Panini care reprezintă operatori de date personale desemnaţi şi/sau de responsabili cu prelucrarea în conformitate cu structura corporativă curentă se ocupă de prelucrarea acestora, în scopul de a atinge scopurile menţionate mai sus. În plus, Datele Personale vor fi aduse la cunoştinţa unor companii terţe, operatori de date personale desemnaţi pentru prelucrare, care sunt responsabile de prelucrarea acestora prin externalizare (de exemplu, o companie responsabilă de gestionarea şi îndeplinirea comenzilor de vânzare).

Datele Personale pot fi aduse la cunoştinţa unor terţe părţi cu care Panini are relaţii contractuale în curs de desfăşurare, care implică servicii pentru activitatea respectivă (de exemplu firme de contabilitate, auditori etc...).

Datele Personale pot fi partajate, utilizate şi transferate în cadrul companiilor care aparţin grupului Panini, în raport cu scopurile pentru care au fost colectate informaţiile.

În cele din urmă, Datele personale vor fi divulgate în cazul în care se solicită acest lucru de către birourile fiscale competente sau alte Organisme Publice, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Datele personale ale copiilor cu vârsta mai mică de 13 ani

Când un copil cu vârsta mai mică de 13 ani (sau mai mare, în funcţie de legile locale) se înregistrează pe Aplicaţiile noastre pentru utilizarea secţiunilor rezervate pentru utilizatorii înregistraţi, Panini solicită adresa de e-mail a copilului şi, de asemenea, a părintelui sau a tutorelui acestuia.

Utilizatorii care nu îşi vor declara vârsta vor fi consideraţi şi trataţi ca având sub 13 ani şi, prin urmare, Panini le va solicita, de asemenea, adresa de e-mail a părintelui sau a tutorelui.

În urma unui consimţământ verificabil, Panini colectează Date Personale cum ar fi prenumele, numele, adresa de e-mail, sexul, data naşterii, ţara şi judeţul de reşedinţă sau alte informaţii necesare pentru o anumită activitate (cu privire la concursuri, teste sau jocuri online etc.). Vom folosi adresa de e-mail a copilului numai în scopul pentru care a fost colectată şi vom folosi adresa de e-mail a părintelui sau a tutorelui doar pentru a oferi o notificare referitoare la contactul copilului. Părinţii şi tutorii copiilor cu vârsta mai mică de 13 ani, de la care am colectat informaţii cu caracter personal, au dreptul de a revizui şi de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal.

Copiilor cu vârsta mai mică de 18 ani nu li se permite să achiziţioneze bunuri sau servicii de pe Aplicaţiile noastre.

Procedura de control al copilului este următoarea:

 1. părintele sau tutorele copilului primeşte un e-mail cu un rezumat al datelor personale ale copilului şi poate confirma sau anula înregistrarea copilului, printr-un link special, tutorele nu este înregistrat pe Aplicaţiile noastre, dar poate în orice moment să întrebe ce date personale a furnizat copilul sau poate anula înregistrarea copilului.
 2. părinţii sau tutorii au opţiunea de a permite colectarea şi utilizarea informaţiilor cu caracter personal ale copilului lor fără a accepta aducerea la cunoştinţă a acestor informaţii unor terţe părţi. Dacă Panini aduce modificări practicilor de colectare, utilizare sau divulgare pentru care părintele şi-a deja acordul, Panini va trimite părintelui o nouă notificare pentru a obţine consimţământul.
 3. părinţii şi tutorii vor fi anunţaţi în legătură cu orice modificare adusă de către copil informaţiilor cu caracter personal pe care ei le-au aprobat iniţial şi li se va trimite o nouă cerere de consimţământ înainte de a colecta noile date.
 4. părinţii sau tutorii pot revoca acordul şi pot refuza utilizarea ulterioară sau colectarea de informaţii cu caracter personal de la copilul lor.

Panini utilizează o funcţie de geolocalizare prin care poate să stabilească din ce ţară sunt accesate Aplicaţiile, având în vedere că procesul de control al copilului depinde de ţara din care se conectează utilizatorul, nu de Aplicaţie şi nici măcar de Naţiunea specificată în informaţiile de înregistrare.

Natura obligatorie a furnizării datelor personale şi consecinţele în caz de lipsă a răspunsului

Furnizarea Datelor Personale şi prelucrarea acestora pentru scopurile specificate la punctele a., b., şi c. din paragraful Scopurile şi metodele de prelucrare a Datelor Personale sunt necesare pentru executarea relaţiei contractuale şi, prin urmare, sunt o condiţie necesară pentru stabilirea relaţiei în sine. Prin urmare, dacă nu se furnizează datele cu caracter personal, dacă nu se furnizează acordul pentru transferul Datelor Personale în străinătate şi comunicarea lor către companii care fac parte din grupul Panini, sau dacă se dovedeşte că datele furnizate sunt inexacte, compania Panini nu va putea implementa relaţia contractuală şi va avea dreptul să respingă executarea relaţiei contractuale, sau să întrerupă executarea acesteia.

Furnizarea Datelor Personale şi prelucrarea acestora pentru scopurile specificate la punctele d., e. şi f. din paragraful Scopurile şi metodele de prelucrare a Datelor Personale sunt opţionale. Prin urmare, dacă nu se furnizează acordul pentru prelucrare, va fi imposibil pentru compania Panini să desfăşoare activităţile menţionate în acest document.

Cu referire specifică la participarea la jocuri, concursuri şi evenimente cu premii, noi vom considera transmiterea de texte, desene sau fotografii de către dv. drept un acord de a le publica, chiar dacă acest acord nu a fost furnizat în mod expres în prealabil.

Normele aplicabile în toate ţările

Reglementările privind Confidenţialitatea ale companiei Panini sunt conforme cu legislaţia curentă privind divulgarea, referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru a asigura protecţia datelor cu caracter personal, la nivel mondial.

Siguranţa şi calitatea informaţiilor

Este intenţia noastră să protejăm şi să gestionăm datele personale în condiţii de calitate. Noi adoptăm întotdeauna măsuri şi proceduri care sunt adecvate şi obligatorii, cum ar fi folosirea criptării când se transmit informaţii sensibile, pentru a le securiza şi pentru a asigura un serviciu de înaltă calitate.

Utilizarea de servicii externe

Compania Panini poate utiliza servicii externe pentru a colecta, a folosi, a analiza şi a procesa informaţii. Panini cere agenţiilor care oferă servicii externe să gestioneze informaţiile într-un mod compatibil cu Politica de Confidenţialitate Panini, inclusiv eventuala desemnare a unor „persoane însărcinate cu prelucrarea datelor”, dacă este necesar.

Fuzionările şi achiziţiile

În unele situaţii, din motive strategice sau de afaceri, Panini ar putea decide să vândă, să cumpere, să fuzioneze sau să reorganizeze în orice mod compania sa, în anumite ţări. Astfel de tranzacţii ar putea implica divulgarea de date cu caracter personal cumpărătorilor sau cumpărătorilor potenţiali sau primirea unor asemenea informaţii de la vânzători. Panini studiază care este protecţia adecvată pentru utilizarea informaţiilor în cadrul acestor tipuri de tranzacţii.

Linkuri către site-uri care nu aparţin de Panini

Aplicaţiile Panini pot conţine linkuri către alte site-uri. Compania Panini nu este răspunzătoare pentru practicile de confidenţialitate sau pentru conţinutul de pe aceste Site-uri web.

Drepturile persoanelor în ce priveşte datele cu caracter personal

Operatorul de Date Personale este Panini S.p.A. - Acţionar Unic, cu sediul central în Modena, Viale Emilio Po, 380. Persoana însărcinată cu prelucrarea datelor personale este Directorul departamentului New Media, Giorgio Aravecchia. webprivacy@panini.it

Vă puteţi exercita drepturile şi, prin urmare, puteţi avea acces la datele dumneavoastră pentru a le cunoaşte, a verifica utilizarea lor, sau, în cazuri extreme, pentru a le corecta, actualiza, modifica, completa şi a le şterge sau pentru a vă opune prelucrării acestora, prin intermediul secţiunii „editare date” din Aplicaţiile noastre sau scriind la: webprivacy@panini.it

 1. Persoana în cauză are dreptul de a obţine confirmarea existenţei sau a inexistenţei unor date cu caracter personal referitoare la sine, indiferent dacă datele nu sunt încă înregistrate, şi are dreptul de a primi aceste informaţii într-o formă uşor de înţeles.
 2. Persoana în cauză are dreptul de a fi informată în legătură cu următoarele:
  1. sursa datelor personale;
  2. scopurile şi modalităţile de prelucrare;
  3. logica aplicată în cazul prelucrării, dacă aceasta este efectuată cu ajutorul instrumentelor electronice;
  4. datele de identificare ale operatorului de date, ale persoanelor însărcinate cu prelucrarea datelor şi a reprezentantului desemnat în conformitate cu Art. 5, alineatul 2;
  5. instituţiile sau categoriile de instituţii cărora li se pot comunica datele cu caracter personal şi care ar putea avea acces la aceste date în calitate de reprezentanţi desemnaţi pe teritoriul Statului respectiv, în calitate de persoane însărcinate cu prelucrarea sau de responsabili.
 3. Persoana în cauză are dreptul de a obţine
  1. actualizarea, modificarea sau, în cazul în care este interesată, completarea datelor;
  2. ştergerea, anonimizarea sau blocarea datelor care au fost prelucrate în mod ilegal, inclusiv a datelor a căror păstrare nu este necesară pentru scopurile în care au fost colectate sau prelucrate ulterior;
  3. confirmarea faptului că operaţiile de la punctele a) şi b) au fost notificate, incluzând conţinutul acestora, către organismele cărora li s-au comunicat ori divulgat datele, cu excepţia situaţiilor în care această cerinţă este imposibil de îndeplinit sau presupune un efort disproporţionat în raport cu dreptul care trebuie să fie protejat.
 4. Persoana în cauză are dreptul să se opună, în totalitate sau parţial:
  1. din motive legitime, la prelucrarea datelor sale personale, chiar dacă datele sunt relevante pentru scopul în care au fost colectate;
  2. la prelucrarea datelor sale personale, atunci când este efectuată în scopul trimiterii de materiale publicitare sau pentru vânzări directe, sau pentru studii de piaţă sau sondaje cu caracter comercial.