© Panini S.p.A. All Rights Reserved.
www.paninigroup.com

Termenii şi condiţiile

Condiţii generale de utilizare a Aplicaţiei

Vă recomandăm să citiţi cu atenţie aceşti termeni şi aceste condiţii de utilizare înainte de a vizita şi de a utiliza serviciile de pe acest site web şi de pe aplicaţia sa pentru smartphone-uri şi tablete, dacă există (numite în continuare, în mod colectiv, "Aplicaţia"). Vizitând şi/sau utilizând serviciile de pe Aplicaţie, acceptaţi în întregime aceşti Termeni şi Condiţii de utilizare
Utilizarea conţinutului Aplicaţiei

Această Aplicaţie este proprietatea companiei Panini S.p.A. - Acţionar Unic (denumită în continuare Panini). Se interzice copierea, reproducerea, publicarea, postarea sau distribuirea prin alte mijloace sau pe alte site-uri web sau aplicaţii a materialelor preluate din această Aplicaţie, care sunt disponibile numai pentru uzul dv. personal. Este interzisă folosirea acestei Aplicaţii în scopuri comerciale sau în orice alt mod considerat, la discreţia noastră, ilegal sau dăunător.

Orice utilizarea neautorizată a textelor sau a ilustraţiilor, inclusiv parţială, va fi pedepsită ca încălcare a drepturilor de autor şi a drepturilor de proprietate.

Prin instalarea şi/sau utilizarea acestei Aplicaţii, utilizatorul declară că a citit, a înţeles şi a acceptat condiţiile de utilizare; de asemenea, declară că va respecta toate legile şi reglementările aplicabile. Dacă nu acceptaţi în totalitate condiţiile de utilizare indicate mai jos, nu utilizaţi această Aplicaţie.

Această Aplicaţie conţine notificări de proprietate şi informaţii despre copyright, ale căror condiţii trebuie să fie respectate şi urmate. Informaţiile furnizate în această Aplicaţie pot conţine inexactităţi tehnice sau erori tipografice, pentru care Panini nu poate fi considerată responsabilă.

Informaţiile pot fi modificate sau actualizate fără preaviz. Panini îşi rezervă dreptul de a aduce modificări şi/sau îmbunătăţiri în orice moment şi fără preaviz, la produsele şi/sau la procedurile din această Aplicaţie. În plus, Panini are dreptul de a edita Aplicaţia sau de a elimina Conţinutul sau funcţiile acesteia în orice mod, din oricare motiv sau fără motiv. Panini nu îşi asumă responsabilitatea în legătură cu exactitatea informaţiilor furnizate, pe care le utilizaţi pe propriul dv. risc. În plus, furnizând aceste informaţii, Panini nu vă acordă nicio licenţă pentru orice drepturi de autor, brevete sau alte tipuri de proprietate intelectuală.

Informaţiile publicate de către Panini în această Aplicaţie pot conţine referinţe directe sau indirecte la produse a căror lansare nu este anunţată sau care ar putea să nu fie disponibile în ţara dv.

Transmiterea de informaţii şi materiale

Panini nu acceptă trimiterea de materiale şi/sau informaţii cu caracter confidenţial sau rezervat prin intermediul acestei Aplicaţii. Orice informaţii sau materiale trimise către Panini nu vor fi considerate confidenţiale. Transmiterea de informaţii sau materiale de orice tip către Panini îi acordă companiei licenţa nerestricţionată şi irevocabilă de a folosi, reproduce, afişa, efectua, modifica, transmite şi distribui aceste informaţii şi materiale. Transmiţând asemenea materiale sau informaţii, sunteţi de acord, de asemenea, ca Panini să utilizeze în mod liber orice idei, concepte, know-how sau tehnici trimise nouă, în orice scop. Cu toate acestea, numele dv. nu va fi publicat şi nu vom comunica faptul că materialul sau informaţiile ne-au fost furnizate de dv., cu excepţia următoarelor cazuri:

  1. s-a obţinut autorizaţia de a folosi numele dv.; sau
  2. v-am informat în prealabil că materialele sau alte informaţii trimise de dv. în cadrul unei anumite secţiuni a acestei Aplicaţii vor fi publicate sau utilizate în alt mod sub numele dv.; sau
  3. ni se cere prin lege acest lucru, în mod expres.

Prin informaţii sau materiale trimise se înţeleg texte, mesaje, idei, concepte, imagini grafice, fotografii, desene, clipuri video, prezentări audiovizuale sau materiale biografice ale dv. şi/sau ale altor persoane şi/sau materiale similare, care vor fi transmise, publicate, încărcate, completate, expuse, comunicate sau distribuite pe Aplicaţia Panini sau prin intermediul acestora. Aceste materiale, furnizate de către dv. companiei Panini prin intermediul Aplicaţiei, publicate sau încărcate, vor fi considerate neconfidenţiale şi nu vor fi considerate proprietatea dv., iar Panini nu va accepta nicio responsabilitate, obligaţie sau angajament pentru acestea sau pentru primirea sau neprimirea lor. În cazul în care se transmit în mod intenţionat sau accidental materiale nesolicitate pe Aplicaţia noastră sau pentru aceasta, acest lucru se face având cunoştinţă de faptul că nu există niciun acord între noi. Aşadar, sunteţi de acord să transmiteţi acest material fără a vă baza pe o relaţie de confidenţialitate sau de încredere şi, în plus, sunteţi de acord că nu aşteptaţi să primiţi nicio revizuire, compensare sau considerare din partea noastră.

Cu toate acestea, Panini poate solicita trimiterea de materiale prin intermediul funcţiilor sau activităţilor din această Aplicaţie. Materialele şi informaţiile a căror furnizare noi o solicităm în mod expres prin intermediul unei funcţii sau activităţi dintr-o Aplicaţie (cum ar fi concursuri cu premii, competiţii şi promoţii) presupun înregistrarea şi acceptarea politicii în vigoare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Responsabilitate

Compania Panini nu este responsabilă în niciun fel pentru site-urile web sau aplicaţiile care pot fi accesate prin intermediul acestei Aplicaţii. Când accesaţi un site web sau o aplicaţie care nu sunt deţinute de Panini, chiar dacă prezintă logoul Panini, este important să reţineţi că este un web site sau o aplicaţie independente de compania Panini şi că aceasta din urmă nu are niciun control asupra conţinutului site-ului web sau aplicaţiei respective. În plus, prezenţa unui link către site-uri web sau aplicaţii care nu sunt deţinute de Panini nu înseamnă că Panini aprobă sau îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul acestora sau utilizarea acestora. Este responsabilitatea dv. să luaţi toate măsurile de precauţie necesare pentru a vă asigura că materialele pe care alegeţi să le utilizaţi nu prezintă elemente nocive cum ar fi viruşi, „cai troieni” (Trojan horse) şi aşa mai departe.

În niciun caz compania Panini nu va fi răspunzătoare pentru orice daune directe, indirecte, speciale sau consecvenţiale care se produc în urma utilizării acestei Aplicaţii sau a altor site-uri web sau aplicaţii accesate printr-un hiperlink, inclusiv, dar fără a se limita la, daune precum pierderi de profit sau de afaceri, întreruperea activităţii de afaceri sau profesionale, pierderea de programe sau de alte tipuri de date stocate pe sistemul dv. informatic sau în alt mod, chiar dacă Panini a fost avertizată în mod expres cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. Toate informaţiile sunt furnizate exclusiv „în starea în care se găsesc”.

Panini nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu oferă nicio garanţie, expresă sau implicită, inclusiv garanţiile implicate de conformitatea pentru un anumit scop, vandabilitate şi neîncălcarea regulilor de utilizare.

Panini îşi rezervă dreptul de a efectua, fără preaviz şi în orice moment, modificări şi/sau actualizări ale termenilor de utilizare. În cazul în care continuă să utilizeze această Aplicaţie, utilizatorul acceptă de asemenea actualizările şi/sau modificările mai sus menţionate; prin urmare, trebuie să vizitaţi periodic această pagină, pentru a controla condiţiile curente de utilizare în vigoare.

Panini va depune eforturi rezonabile pentru ca Aplicaţia să funcţioneze şi să fie disponibilă întotdeauna. Cu toate acestea, Aplicaţia este furnizată prin intermediul reţelelor de telefonie mobilă, care nu sunt controlate de Panini. Din acest motiv, Panini nu poate fi considerată responsabilă pentru indisponibilitatea Aplicaţiei, sau pentru orice dificultate sau imposibilitate de a descărca sau de a accesa conţinutul sau pentru oricare alt eşec al sistemului de comunicaţii, care poate duce la indisponibilitatea Aplicaţiei.

Dacă dv. nu sunteţi cel care plăteşte factura pentru telefonul mobil sau pentru dispozitivul portabil utilizat pentru a accesa Aplicaţia, se va considera că aţi primit permisiunea de a utiliza Aplicaţia de la persoana care plăteşte factura.