© Panini S.p.A. All Rights Reserved.
www.paninigroup.com

Vilkår og betingelser

Generelle vilkår for bruk av programmet

Vi anbefaler at du leser disse salgsvilkårene nøye før du går videre og blar på eller bruker tjenestene på nettstedet og dets applikasjon for smarttelefoner og nettbrett, om noen (heretter samlet under ett referert til som "applikasjon”). Ved at du er på- og bruker nettstedets tjenester, aksepterer du i sin helhet disse Kravene og Bruksvilkårene.
Bruk av programmets innhold

Denne applikasjonen eies av Panini S.p.A. - Enslig aksjeeier (heretter referert til som Panini). Det er ikke tillatt å kopiere, reprodusere, publisere, poste eller distribuere via andre metoder eller på andre nettsider eller applikasjoner materiell tatt fra denne applikasjonen, som kun er tilgjengelig for din personlige bruk. Det er ikke tillatt å bruke applikasjonen til kommersielle formål eller på noen som helst måte som, til vår diskresjon, anses å være skadelig eller mot loven.

En hvilken som helst uautorisert bruk av tekster og illustrasjoner, selv delvis, vil bli straffeforfulgt som et brudd på opphavsrett og eierskapsrettigheter.

Ved å installere og/eller bruke dette programmet, erklærer brukeren å ha lest, forstått og godkjent bruksvilkårene; samt å overholde alle relevante lover og forskrifter. Dersom du ikke godkjenner bruksvilkårene under i sin helhet, ikke bruk dette programmet.

Dette programmet inneholder merknader om eierforhold og informasjon om opphavsrett, hvis vilkår må overholdes og følges. Informasjonen som er gitt vedrørende dette programmet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil som Panini ikke kan holdes ansvarlig for.

Informasjon kan bli endret eller opdatert uten varsel. Panini reserverer retten til å gjøre endringer og/eller forbedringer når som helst og uten varsel, på produktene og/eller prosedyrene i dette programmet. Videre har Panini rett til å redigere applikasjonene eller slette innhold eller funksjoner på en hvilken som helst måte, uansett grunnlag og/eller uten begrunnelse. Panini påtar seg intet ansvar vedrørende nøyaktigheten av informasjon som gis, dertil bruk er ditt eget hele og fulle ansvar. Videre, ved å tilby slik informasjon gir ikke Panini noen lisenser til noen opphavsrettigheter, patenter eller noen annen rettighet til intellektuell eiendom.

Informasjonen utgitt av Panini vedrørende dette programmet kan inneholde direkte eller indirekte referanser til produkter hvis lansering ikke er annonsert eller som kanskje ikke vil være tilgjengelig i landet ditt.

Videresending av informasjon og materiell

Panini godkjenner ikke innsending av konfidensielt materiale og/eller informasjon unntatt offentlighet gjennom dette programmet. All informasjon eller materiale sendt til Panini vil vurderes som offentlig. Videresendingen av informasjon eller materiale uansett type til Panini vil gi sistnevnte ubegrenset, ugjenkallelig lisens til å bruke, reprodusere, vise, utføre, modifisere, overføre og distribuere slikt materiale eller informasjon. Ved å videresende slikt materiale eller informasjon samtykker du også med Paninis frie bruk av hvilke som helst ideer, konsepter, ekspertise eller teknikker sendt til oss for en eller annen hensikt. Derimot – ditt navn vil ikke bli publisert, ei heller det faktum at materiell eller annen informasjon har blitt tilbudt av deg til oss, med mindre:

  1. Tillatelse til bruken av navnet ditt er innhentet; eller
  2. Vi varsler deg først om at materialene eller annen informasjon innsendt av deg til en bestemt del av dette programmet vil offentliggjøres eller på annen måte brukes med navnet ditt; eller
  3. Vi er ettertrykkelig forespurt av rettsvesenet.

Informasjon eller materiale innsendt er ment som tekst, meldinger, ideer, konsepter, grafikk, bilder, tegninger, videoer, lydvisuelle arbeider, eller ditt biografiske materiale og/eller tilhørighet til andre personer, og/eller lignende materiale som vil be videresendt, utgitt, opplastet, integrert, avslørt, kommunisert eller distribuert i eller gjennom Panini-applikasjonene. Slikt materiale som du gir til Panini gjennom applikasjonene, offentliggjort eller opplastet, vil bli behandlet som offentlig og ikke din eiendom. Panini vil ikke godkjenne noe som helst ansvar, forbliktelse, eller forpliktelser for det eller for mottak eller ikke mottak av det samme. Om uønsket materiale videresendes enten tilsiktet eller utilsiktet på eller for våre applikasjoner, er det gjort så vel vitende om at ingen avtale eksisterer mellom oss. Således er du enig i å videresende dette materialet ikke basert på et forhold av konfidensialitet eller tillit, og er videre enig i at du ikke forventer å motta noen som helst omtale, kompensasjon eller hensyn av noe som helst slag fra vår side.

Panini kan derimot forespørre innsending av materiell gjennom funksjoner eller aktiviteter i denne applikasjonen. Materialet og informasjonen som vi uttrykkelig krever blir levert oss gjennom en funksjon eller aktivitet i et program (slik som konkurranser med premier, konkurranser og promoteringer) er i henhold til abonnement og aksept av retningslinjene som gjelder vedrørende behandlingen av personlige data.

Ansvar

Panini er ikke på noen som helst måte ansvarlig for nettsider eller applikasjoner som man kan få tilgang til via denne applikasjonen. Når du bruker en ikke-Panini -nettside eller applikasjon, selv om det inneholder Panini-logoen, er det viktig å huske at det er en nettside eller applikasjon som er uavhengige av Panini og at sistnevnte har ingen kontroll over innholdet på nettsiden eller applikasjonen det dreier seg om. I tillegg vil ikke tilstedeværelsen av en kobling til et ikke-Panini-program tilsi godkjennelse eller aksept av ansvar fra Panini vedrørende innhold eller deres bruk. Det er ditt ansvar å ta alle nødvendig forhåndsregler for å sikre at alt materiale du velger å bruke er fritt for skadelige elementer slik som virus, ormer, "trojanere eller trojanske hester" osv.

Panini vil ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for hvem som helst direkte, indirekte, spesielle- eller følgeskader som oppstår fra bruken av dette programmet eller andre nettsteder eller applikasjoner som brukes via en nettlenke, inkludert, uten begrensning, skader slik som tap av fortjeneste eller omsetning, avbrudd eller forstyrrelser i virksomheters aktivitet, tap av programmer eller andre datatyper lagret på datamaskinen din eller ellers, selv om Panini ettertrykkelig ble rådet om muligheten for slike skader. All informasjon er oppgitt utelukkende i "staten hvor de finnes".

Panini tar ikke noe ansvar, ei heller skal Panini tilby noen som helst uttrykte eller indirekte garantier, inkludert indirekte garantier vedrørende egnetheten for en bestemt hensikt eller formål, salgbarhet og ikke-krenkelse av bruksreglene.

Panini reserverer retten til å gjøre, uten varsel når som helst, endringer og/eller oppdateringer til retningslinjene for bruk. Brukeren som fortsetter å bruke dette programmet aksepterer også de forannevnte oppdateringene og/eller endringene, denne siden bør derfor besøkes jevnlig for å verifisere de gjeldende retningslinjene for bruk.

Panini vil bruke fornuftig innsats til å sørge for at applikasjonen alltid virker og er tilgjengelig. Applikasjonen er dog tilbudt via mobilnettverk som er utenfor Paninis kontroll. Av denne grunn vil Panini ikke være ansvarlig for applikasjonens utilgjengelighet, eller en hvilken som helst vanskelighet eller manglende evne til å laste ned eller få tilgang til innhold eller noen som helst andre systemkrasj i kommunikasjonen som kan føre til at applikasjonen blir utilgjengelig.

Dersom du ikke er den som betaler regningen for mobiltelefonen eller den håndholdte enheten som brukes for å få tilgang til applikasjonen, vil det antas at du har fått tillatelse fra den som betaler regningen til å bruke applikasjonen.