© Panini S.p.A. All Rights Reserved.
www.paninigroup.com

Vilkår og betingelser

Generelle betingelser ved brug af applikationen

Vi opfordrer dig til at læse disse vilkår og betingelser grundigt før du navigerer og bruger services på denne hjemmeside og dens applikation til smartphones og tablets (herefter benævnt som "Applikation"). Ved at browse og/eller at bruge ydelserne i denne Applikation er du helt enig i at være bundet af disse vilkår og betingelser.
Brug af applikationens indhold

Applikationen er ejet af Panini S.p.A. - Enkelt aktionær (herefter benævnt som Panini). Det er forbudt at kopiere, reproducere, offentliggøre, sende eller distribuere gennem andre metoder eller på andre hjemmesider eller applikationer materiale taget fra denne Applikation, som kun er tilgængeligt til dit personlige brug. Det er forbudt at bruge denne Applikation til kommercielle formål eller på anden måder vi skønner som ulovligt eller skadeligt.

Enhver uautoriseret brug af tekst og illustrationer, selv delvis, vil blive retsforfulgt som en krænkelse på ophavsretten og ejerrettigheder.

Ved at installere og/eller brug af denne applikation erklærer brugeren at have læst, forstået og accepteret brugsvilkårene; erklærer yderligere at observere alle gældende lovgivninger og regulativer. Hvis du ikke fuldt ud accepterer brugsbetingelserne nedenfor skal du ikke bruge denne applikation.

Denne applikation indeholder meddelelser om ejendomsret og information om ophavsret, vilkår som skal observeres og følges. Den information der er givet i denne applikation kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl, som Panini ikke kan holdes ansvarlig for.

Information kan blive ændret eller opdateret uden varsel. Panini forbeholder sig ret til at foretage ændringer og/eller forbedringer til enhver tid uden varsel, til produkterne og/eller procedurerne i denne applikation. Panini har ydermere retten til at redigere i Applikationen eller slette indhold eller funktioner på enhver måde, uanset grundlag eller uden grund. Panini påtager sig intet ansvar angående nøjagtigheden af den givne information, og brugen heraf er på eget ansvar. Ydermere, ved at give sådan information udsteder Panini ikke nogen licenser til nogen ophavsrettigheder, patenter eller anden intellektuel ejendomsret.

Den information, der er offentliggjort af Panini på denne applikation kan indeholde direkte eller indirekte referencer til produkter, hvis lancering ikke er annonceret eller som ikke er tilgængelig i dit land.

Videreforsendelse af information og materiale

Panini accepterer ikke indsendelse af materiale og/eller af fortrolig eller forbeholdt karakter gennem denne applikation. Enhver information, der sendes til Panini betragtes ikke som fortrolig. Videreforsendelse af information eller enhver form for materiale til Panini vil give sidstnævnte ubegrænset, uigenkaldelig licens til at bruge, reproducere, udstille, udføre, modificere, transmittere og distribuere sådanne materialer eller information. Ved at videresende sådant materiale eller information giver du også samtykke til Panini’s gratis brug af idéer, koncepter, know-how eller teknikker, som er sendt til os til ethvert formål. Dog vil dit navn ikke blive offentliggjort eller at materiale eller andet information er givet af dig til os med mindre:

  1. der er opnået tilladelse til at bruge dit navn; eller
  2. vi først underretter dig om, at materialet eller andet information, som er givet af dig til en specifik sektion i denne applikation bliver offentliggjort eller på anden måde brugt med dit navn; eller
  3. vi er udtrykkeligt anmodet om det ved lov.

Information eller materiale, som er givet er er beregnet til tekst, beskeder, ideer, koncepter, grafik, fotografier, tegninger, videoer, audiovisuel arbejde, eller dit biografiske materiale og/eller tilhører andre mennesker, og/eller lignende materiale som bliver videresendt, offentliggjort, uploadet, integreret, eksponeret, kommunikeret eller distribueret på eller gennem Panini Applikationen. Sådan materiale, som er givet af dig til Panini gennem Applikationen, offentliggjort eller uploadet vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke din ejendom og Panini accepterer intet ansvar, pligt eller forpligtelse for det eller for at modtage eller ikke modtage det. Hvis uopfordret materiale videresendes enten bevidst eller ved et uheld på eller til vores Applikation, er det gjort velvidende at der ikke eksisterer nogen aftale mellem os. Derfor accepterer du at videresende dette materiale uden det er baseret på noget fortrolighedsforhold eller tillid, og du accepterer ydermere at du ikke forventer at modtage nogen bedømmelse, kompensation eller overvejelse af nogen art fra vores side.

Dog kan Panini anmode om indsendelse af materiale gennem funktioner eller aktiviteter i deres Applikation. Materialet og den information vi udtrykkeligt kræver bliver givet til os gennem en applikationsfunktion eller aktivitet (såsom konkurrencer med priser og kampagner) er omfattet af abonnement og accept af den gældende politik om behandling af personoplysninger.

Ansvar

Panini er på ingen måde ansvarlig for de hjemmesider eller applikationer, man har adgang til gennem applikationen. Når du får adgang til en ikke-Panini hjemmeside eller applikation, selv hvis den har Panini’s logo, er det vigtigt at huske, at det er en hjemmeside eller en applikation, der er uafhængig fra Panini og at sidstnævnte ikke har kontrol over indholdet af den pågældende hjemmeside eller applikation. Derudover, tilstedeværelsen af et link til en ikke-Panini hjemmeside eller applikation er ikke ensbetydende med godkendelse eller accept af ansvar fra Panini angående indholdet eller brug af sådan applikation. Det er dit ansvar at træffe alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at hvilket som helst materiale du vælger at bruge er fri for skadelige elementer såsom virus, ormeangreb, ”trojansk eller trojansk hest og så videre.

Panini vil på ingen måde holdes ansvarlig for enhver direkte, indirekte, speciel eller deraf følgende skader opstået fra brugen af denne applikation eller andre hjemmesider eller applikationer, man kan få adgang til gennem et hyperlink, heriblandt, uden begrænsning, skader såsom tab af fortjeneste eller omsætning, forretningsafbrydelse eller professionel aktivitet, programtab eller andre anden slags data gemt på dit computersystem eller på anden måde, selv hvis Panini udtrykkeligt blev rådgivet om muligheden for sådanne skader. Al information er udelukkende givet ”i samme stand som de blev fundet”.

Panini påtager sig ikke noget ansvar ej heller vil det give nogen udtrykkelige eller underforståede garantier, heriblandt underforståede garantier om egnetheden til et bestemt formål, salgbarhed og ikke-krænkelse af brugsreglerne.

Panini forbeholder sig ret til at lave, uden advarsel på ethvert tidspunkt, ændringer og/eller opdateringer til brugsvilkårene. Ved fortsat brug af denne hjemmeside accepterer brugeren de førnævnte opdateringer og/eller ændringer, så denne side burde besøges regelmæssigt for at kontrollere de gældende betingelser.

Panini vil gøre en rimelig indsats for at sikre at Applikationen altid virker og er tilgængelig. Dog tilbydes Applikationen over mobile netværk som er ude af Paninis kontrol. Derfor holdes Panini ikke ansvarlig for en eventuel utilgængelig Applikation eller ethvert besvær eller manglende evne til at downloade eller få adgang til indhold eller anden kommunikationsfejl, som kan resultere i at Applikationen ikke er tilgængelig.

Hvis du ikke selv betaler for din mobiltelefonregning eller tablet som bruges for at få adgang til Applikationen, går vi ud fra at du har fået tilladelse fra betaleren af regningerne for at bruge Applikationen.